Ak je pre nás niečo nepríjemné, určite je to pre nás prínosné

/Ak je pre nás niečo nepríjemné, určite je to pre nás prínosné
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že aj nepríjemné situácie nás niečomu naučia, niečomu novému privedú, objasnia, poučia, alebo máte svoje myslenie nastavené na spôsob: „nič horšie ma už postretnúť ani nemohlo?“ Priblížime si, že častokrát práve tie najťažšie životné situácie nás dovedú, prípadne nám poukážu na tie najdôležitejšie životné udalosti. Dozviete sa, že všetko, čo na prvý pohľad vyzerá naozaj zle, má presnú príčinu, ktorú je dôležité poznať.
Ako na to?
Ak preferujete negativistický spôsob nahliadania na nepríjemné situácie, nikdy sa vám nepodarí uvidieť, nájsť či pochopiť, náučný, pozitívny, či prosperujúci význam danej situácie.
To, čo vidí vaša myseľ, to sa deje vo vašej realite, vašom živote, vašom vnútornom prežívaní.
Predstavte si situáciu, v ktorej sa práve vám stane niečo nepríjemné. Určite si myslíte, že nepríjemná situácia zasiahla iba vás a vnímate ju iba v rovine, ktorú očami vidíte. Myseľ vám pracuje spôsobom, ktorý ste mali doposiaľ zaužívaní, čiže cítite sa ublížení, zranení. Pociťujete nespravodlivosť, o ktorej si myslíte, že sa udiala iba vám. Skúste sa však zamyslieť nad každou situáciou širokospektrálnym uhľom pohľadu. Jedna nepríjemná situácia neovplyvnila iba váš život, ale životy mnoho ľudí. Ak sa napríklad stala autonehoda a niekto pri nej umrel, následok situácie postihol šoféra, ktorý spôsobil nehodu, všetkých spolujazdcov, ktorí sedeli v autách, rodinných príslušníkov, ktorých sa tragédia dotýka, účastníkov cestnej premávky, ktorí nehodu videli, zdržali sa v kolóne, zmeškali do práce, do škôl, či na dôležité stretnutia, záchranárov, ktorý musia nepríjemné udalosti spracovať. A takto ďalej by sme mohli dosadiť do jednej udalosti množstvo osôb a situačných kombinácii.
Každá jedna situácia ovplyvní celý rad nasledujúcich udalostí. Nedotýka sa len vás. Nie ste v tom sami. Nie ste jediní, ktorých niečo postihlo. Každého však na inej úrovni, v inej oblasti, v inej sfére. Častokrát práve v takej, pri ktorej nám udalosť naznačuje, že sa máme spomaliť a zamyslieť sa nad tým, čo sa máme danou situáciou naučiť. Čo máme pochopiť, vidieť iným pohľadom. Čo máme začať robiť v živote ináč ako doposiaľ, prípadne čomu sa máme úplne vyhýbať.
Nastavte si myslenie na prijímanie akejkoľvek životnej situácie ako niečoho dôležitého a nevyhnutného, čo vás malo v živote stretnúť. Naučte sa vnímať v každej situácii určitý odkaz. Nachádzajte v nej niečo silné a dôležité, čo vás má posunúť ešte ďalej, k zmysluplným a životne dôležitým hodnotám a pravdám. Určite neostávajte v myšlienkach traumy, utrpenia, bolesti. Živili by ste v sebe emócie, ktoré nikdy neboli prítomné vo vonkajšej situačnej realite, ktorá sa udiala. Neživte v sebe niečo, čo ste si sami vymysleli, boli ste tomu naučení. Boli ste naučení prežívať nepríjemné situácie nepríjemným a ešte viac zraňujúcim spôsobom. Vždy si povedzte: Čo ma nezabije, to ma posilní.
Ak si raz tak nastavíte svoju myseľ, nikdy sa tohto pohľadu vnímania nebudete chcieť zbaviť.
Keď uvidíte druhých, ako sa pri každej o niečo náročnejšej situácii trápia, uvedomíte si, že je to zbytočné. Uvedomíte si, že nemá význam trápiť sa nad tým, čo sa stalo. Nemá význam ničiť sa svojimi myšlienkami, analýzami a otázkami typu: Čo keby sa to stalo ináč? Prečo to postihlo práve mňa? Prečo sa to vôbec stalo? Sú to absolútne nelogické a zmätočné otázky.
V čom je teda problém?
Problém nespočíva v situácii, ale v tom, že nevieme prijať danú situáciu. Nevieme sa sami zmieriť s tým, čo sa stalo. Nevieme to prijať, akceptovať a pristúpiť na nové pravidlá hry, ktoré nám život z určitého dôvodu postavil do cesty. Ak sa chcete trápiť trápte sa, táto cesta vedie do vašej psychickej, fyzickej a zdravotnej záhuby. Postupne vtiahnete na túto cestu všetkých tých, ktorí vás majú radi, záleží im na vás, alebo ich od seba odradíte. Prestaňte nariekať. Prestaňte byť sebeckí. Tým, že neviete prijať trvalú zmenu, ktorú situácia priniesla, správate sa ako nedotknuteľní, ktorí si mysleli, že im sa nič nepredvídané stať nemôže.
Zamyslite sa nad dôležitosťou diania rôznych, pre nás nepríjemných záležitosti. Smrť, ochorenie, rozchody, faloš, nešťastná láska a pod, sú to všetko situácie, ktoré sú vo svete úplne bežné. Nedejú sa len vám, dejú sa nám všetkým. Nemôžeme predsa byť nesmrteľní, nezraniteľní, neomylní.
Začnite akékoľvek situácie vnímať ako normálne, prirodzené a reálne, pretože sa udiali. Prestaňte do nich vnášať vami naučené emócie. Vedome si vytvárajte také otázky a myšlienky, ktoré vám začnú ukazovať zmysel a význam toho, čo sa stalo a prečo sa to stalo? Zamerajte svoje vnútorné videnie na progres, kreativitu a pozitívny odkaz.
Verte svojim myšlienkam. Verte v dobro a budujte si nádej.
Bez vnímania a nachádzania dobra v každej situácii budete vidieť iba zlo, utrpenie bolesť a podľa toho sa začnete aj cítiť.
Práve to, čo nazývame zlým v nás vyvoláva najsilnejšie emócie. Najsilnejšie energetické vibrácie, čím v nás vzniká napätie, stres, agresivita, strach, ochorenia. Nič z toho nám však neprospeje. Minimálne nie z dlhodobého hľadiska. Byť krátkodobo v strese, či v hneve je v poriadku, nie však dlhší čas. Pri analýze vety „Čo nás nezabije, to nás posilní“, môžeme zistiť, že to platí doslovne. Pokiaľ sme v určitej situácii neprišli o život, mali by sme sa vedieť vzchopiť, tešiť sa z toho, že život máme. Aj keď už nie v tej istej forme a podobe. Určite v inej. Možno sme niekoho stratili, možno nám ochorenie narušilo náš zaužívaný životný štýl, možno sme na niečo finančne doplatili. Nech je to čokoľvek, vždy dbajte na to, aby vaša myseľ ostala nepoškodená. Aby vaša myseľ neutrpela žiadnou situáciou takú traumu, že váš život zhasne, kým ste ešte nažive. Pokiaľ máme svoj život, dovtedy sme povinní sa o neho starať. Dovtedy sme zodpovední za to, ako žijeme, ako sa vysporiadávame s jednotlivými situáciami.
Áno, môžeme ostať stáť na mŕtvom bode a plakať nad tým, čo sa nám prihodilo. Ale taktiež môžeme zobrať rozum do hrsti a povedať si, že život, ktorý nám ostal je hodnotný preto, aby sme opäť nadobudli vnútornú silu, upevnili svoju nádej a žili naplno.
A čo povedať na záver?
Vždy si uvedomte, že všetko v živote je relatívne nahraditeľné, okrem života každého z nás. Preto nezúfajte. Nachádzajte v každej vašej otázke prosperujúcu odpoveď. Neuspokojte sa s niečím len tak, bez progresívnej odpovede. Hľadajte v každej situácii jej konkrétny význam a zmysel. Iba vtedy budete vedieť v živote prosperovať a vyťažiť z neho čo najviac. Povedzte si: Keď nejde o život, nejde o nič.
Možno je to ťažké, možno je to nepredstaviteľné byť opäť v pohode, keď sa nám niečo nepríjemné udeje. Ale nie je to nemožné a verte, že je to najideálnejšia cesta k tomu, ako sa nezblázniť pri prvej nepriaznivej situácii. Chyťte rozum do hrsti a čeľte každej situácii. Keď padnete, postavte sa. Keď sa popálite, ochlaďte sa. Keď s vami život zatrasie, opäť sa zastabilizujte. Na každú situáciu si nájdite riešenie šité na mieru. Nepozerajte sa, čo robia druhí, neporovnávajte sa s druhými. Možno druhí radi trpia, trápia sa, zúfajú. Vytvorte si svoje individuálne riešenie pre každú náročnejšiu situáciu a práve to využívajte. To však neznamená, že druhému nemáme pomôcť.
Riaďte sa svojou hlavou, svojimi odskúšanými mechanizmami a neprispôsobujte sa utrpeniu druhých. To, že druhí vnútorne trpia nemusí platiť pre vás. Častokrát sa ľudia trápia absolútne bezdôvodne. Jednoducho len preto, že sú tak naučení, vychovaní, majú takú povahu. Trápenie a bolesť je účinná za predpokladu, že nám priniesla do života niečo pozitívne, nové, iné. Posunula nás ďalej a naučila nás byť vnútorne ešte silnejšími, ako doposiaľ. Trápenie bez významu nedáva nášmu rozumu zmysel. Preto miesto zúfania, či nariekania chyťte svoj rozum do hrsti a vyťažte z nepriaznivej situácie čo najviac pozitívneho a prosperujúceho pre vás.
Možno sa teraz pýtate, či to nie je sebecké?
Určite to nie je sebecké. Je to kreatívne, posilňujúce a ďaleko zodpovednejšie, ako keby ste sa ostali trápiť, trápili by ste seba, okolie, či svojich blízkych, čím zničíte život v prvej línii sebe, v ďalšej blízkym okolo vás.
Autor: PhDr. Silvia Macháčková
V I D E O

Ak vás zaujíma téma osobnostného rozvoja a práce s myslením , máte chuť na sebe pracovať, rozvíjať sa a posúvať hranice vlastného prežívania, správania sa, zvládania náročných situácii  a dosahovania svojich cieľov, navštívte  náš E-SHOP s jedinečnými inšpirujúcimi elektronickými, motivačnými a relaxačnými knihami a službami na: https://www.bohatstvomysle.com/kategoria-produktu/naucne/.

Prajem Vám príjemnú pohodu a relax.

Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

By |2019-10-10T14:27:03+00:00október 10th, 2019|Blog|0 komentárov

Napísať komentár

Naša stránka používa súbory "cookies" pre zlepšenie vášho online zážitku. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a taktiež nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb Bohatstva Mysle. Zobraziť viac informácií. Rozumiem