Loading...
Blog 2017-12-15T12:11:28+00:00
 • bohatstvo mysle

  Budujte si kvalitné a odolné myslenie

  Sústreďte sa hlavne na tie situácie, ktoré vás vyvedú z vnútornej rovnováhy a nachádzajte odpovede prečo? Prečo vás daná situácia vyviedla z vašej komfortnej zóny? Čo v situácii bolo spúšťačom vašich emócii?...

 • bohatstvo mysle

  Stojte si za svojim názorom, vyhnete sa tak manipulácii

  Koľkokrát sa vám stalo, že ste svoj vlastný názor neprezentovali, potlačili, či úplne zmenili pre názor druhého? Koľkokrát sa vám prihodilo, že váš názor, ktorý ste pokladali za naozaj správny ste radšej nevyslovili nahlas, pretože ste zhodnotili, že by nebol vítaný? A možno sa [...]

 • bohatstvo mysle

  Sila a moc nášho myslenia

  „Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.“ Konfucius