Ďakujte za všetko, čo máte

/Ďakujte za všetko, čo máte
Ako si vážime to, čo máme? Zabúdame na všetko čo máme len preto, že hľadíme na niečo iné? Je pre nás dôležitá prítomnosť a s ňou všetko, čo je prítomné, alebo sme upriamení na budúcnosť tak, že zanedbávame svoju prítomnosť?
Stalo sa vám niekedy, že ste strašne po niečom túžili, až ste to dostali. Mysleli ste si, že to, čo ste veľmi chceli je pre vás a život, či osud vám to preto doprial. Jedného dňa sa však váš sen rozplynul a to, čo bolo pre vás samozrejmosťou, odrazu nie je. To, čo ste veľmi chceli, od vás odišlo, stratili ste to, jednoducho to nemáte. Aký postoj zaujmete? Ste nahnevaní, smutní, zúfalí? Určite áno. Je úplne prirodzené, keď to, po čom túžime odrazu nemáme, že nám to chýba. Je však veľmi dôležité položiť si otázku, prečo to už nemáme? Prečo od nás niekto, či niečo odišlo? Aký význam to malo v našom živote zanechať? Malo to byť pri nás iba určitý čas, pre niečo?
Aj keď si veľmi ľahko zvykáme na dobré, mali by sme sa naučiť prijať a pochopiť, keď to dobré od nás z určitého dôvodu odíde. Mali by sme v každom odchádzajúcom nájsť niečo prínosné a odkazujúce pre náš osobnostný rozvoj. Čím viac na niečom lipneme, tým viac sme od toho závislí. A práve závislosť na vonkajších skutočnostiach je závislosťou, ktorou sa budeme vždy trápiť.
Jednoducho všetko okolo nás prichádza, odchádza, je v pohybe, v zmene. To znamená, že by sme mali vedieť tieto zmeny zachytávať, prijať, akceptovať a hlavne pochopiť ich dôležitosť v našom živote.
Sú ľudia, predmety a situácie, ktoré máme dlhodobo vo svojom živote prítomné. Vytvorili sme si na nich zvyk, stereotyp, istotu. Vôbec však ich prítomnosť nie je samozrejmá. Nie je samozrejmé to, že čokoľvek, čo máme tu a teraz, budeme mať v najbližšom okamihu. Čo však samozrejmé môže byť je to, že by sme si mali vedieť vážiť to, čo aktuálne máme. Bez ohľadu na to, aký dlhý čas nás to bude sprevádzať.
Čas všetkého je presne daný, obmedzený inými skutočnosťami. Je individuálny pre každého a všetko, čo je po našom boku. Tento čas, strávený s nami je však nesmierne dôležitý a prínosný pre nás vo všetkých oblastiach nášho života. Netreba brať nič ako samozrejmosť. Všetko, čo aktuálne máme, je pre nás darom, ktorý by sme si mali vedieť vážiť, starať sa o neho a nebyť si ním istí. Len ak vnímame krehkosť a jemnosť všetkého, vieme, že vonkajšie istoty neexistujú.
Všetko, čo je aktuálne po našom boku tu je na presne určený čas.
Našou úlohou je za tento čas pochopiť význam a dôležitosť toho, čo máme. Ďakovať za to, čo sa môžeme naučiť, zakúsiť, prežiť s čímkoľvek iným, okrem nás. Ďakujte za každú príležitosť, za každého človeka, za každú skúsenosť. Nepozerajte sa na to, aký čas je to pri vašom boku. Ďakujte aj za drobný okamih, ale aj za negatívnu skúsenosť. Všetko, čo zažijete vás učí. Všetko, čo okúsite vás v živote posúva inde, k novému poznaniu. Všetko, čo precítite, vás učí byť odolnejšími, ale aj jemnejšími a citlivejšími. Všetko, čo je aktuálne vo vašom živote je dôležitá skúsenosť, poznatok, dar. Nekategorizujte situácie, ľudí, okolností na dobré, či zle. Jednoducho ich prijmite ako významný fakt vo svojom živote a snažte sa z nich inšpirovať a naučiť čo najviac. Otáčajte situáciu dovtedy, pokiaľ nenájdete aspoň jednu pozitívnu skúsenosť, ktorú vám situácia priniesla. Vnímajte súvislosti, pýtajte sa sami seba a intuitívne dosádzajte odpovede. Len nikdy nezavrhnite akúkoľvek situáciu ako negatívnu a ničím pre vás prínosnú. Je to ten najhorší prístup, ktorý nás nikam neposunie.
Ak nevyhodnotíme akúkoľvek situáciu určitým významom pre nás, pristúpili sme na bezvýznamnosť danej situácie a s tým spojenou stratou času.
Naučte sa poďakovať za všetko, čo v živote máte. Naučte sa povedať ďakujem za príjemné, aj nechcené. Naučte svoju myseľ hľadať dobro, nádej a odkaz v každej situácii, ktorá je súčasťou vášho života. Je to tak preto, lebo to tak má byť. Nestavajte si v mysli prekážky typu „Nemám byť za čo vďačný“, „To sa mi nemalo stať“, „To je veľká strata, veľké nešťastie“. Nestavajte si sami v sebe ostnatý plot, ktorým sa obklopíte a nakoniec z neho nevyjdete. Ste to vy sami, ktorí môžete dovtedy pracovať so situáciou, až kým sa vám v mysli neobjaví pozitívny a veľmi dôležitý odkaz z každej jednej situácie.
Ak si nastavíte svoju myseľ na prijímanie čohokoľvek s vďakou, vnútorným pokojom a rozvahou, môžete si byť istí, že všetko, s čím sa v živote stretnete budete brať ako vašu dôležitú a neoddeliteľnú súčasť osobnostného poznania a rozvoja.
Všetko, čím sa v živote obklopíte bude mať pre vás jedinečnú a nenahraditeľnú hodnotu, aj keby len na určitý čas. Čas nevyhnutný a presne zodpovedajúci tomu, aby ste v živote pochopili to, čo máte, aby ste sa posunuli tam, kam máte. Ďakujte a neodsudzujte. Ďakujte a prijímajte. Ďakujte a buďte úprimne a láskavo spokojní so všetkým, čo vo svojom živote máte.
Ako ináč môžete byť spokojní s tým, čo by ste chceli, keď neviete byť spokojní s tým, čo aktuálne máte?
Autor: PhDr. Silvia Macháčková
POZRIEŤ SI VIDEO

Ak vás zaujíma téma osobnostného rozvoja a práce s myslením , máte chuť na sebe pracovať, rozvíjať sa a posúvať hranice vlastného prežívania, správania sa, zvládania náročných situácii a dosahovania svojich cieľov, navštívte  náš E-SHOP s jedinečnými inšpirujúcimi elektronickými, motivačnými a relaxačnými knihami a službami na: https://www.bohatstvomysle.com/kategoria-produktu/naucne/.

Prajem Vám príjemnú pohodu a relax.

Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

By |2020-05-31T17:27:28+00:00máj 31st, 2020|Blog|0 komentárov

Napísať komentár

Naša stránka používa súbory "cookies" pre zlepšenie vášho online zážitku. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a taktiež nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb Bohatstva Mysle. Zobraziť viac informácií. Rozumiem