Najväčšiu silu nám dodávajú aj odoberajú vlastné myšlienky

/Najväčšiu silu nám dodávajú aj odoberajú vlastné myšlienky

Sila a moc nášho myslenia, je tou najväčšou vnútornou silou, ktorou človek disponuje. V každej myšlienke sa ukrýva informácia, ktorá spustí prenos vzruchov, podnetov a energie do celého tela. Ak je momentálne naša myšlienka príjemná, pozitívna, či radostná, ihneď pocítime jej silnú životnú energiu. Ak by sme práve zamestnávali svoju myseľ negatívnymi myšlienkami, všetky informácie z nich naštartujú v našom organizme negatívne a deštrukčné procesy. Začnú nám zožierať a pustošiť organizmus, postupne začneme strácať životnú energiu a v konečnom dôsledku zničíme sami seba.

Najväčšiu silu nám dodávajú aj odoberajú vlastné myšlienky.

Ak prijmeme tento fakt a naučíme sa vedome korigovať svoje myslenie, môžeme si sami na sebe vyskúšať, ako nám každá informácia z myšlienky ovplyvní naše vnímanie, emóciu, náladu a celkové vnútorné rozpoloženie.

Stačí si iba spomenúť na určitú príjemnú, či nepríjemnú záležitosť a ihneď môžeme pozorovať zmenu diania vo vlastnej mysli. Samozrejme za predpokladu, že ešte nemáme myslenie dostatočne vytrénované k tomu, aby jednotlivé myšlienky nepreberali nad nami moc. Bez rozdielu na to, či sú negatívne, alebo pozitívne.

Naučiť sa vedome konfrontovať s obsahom jednotlivých myšlienok, nás naučí prevziať nad nimi akúkoľvek kontrolu. Jednotlivé myšlienky sa prestanú vynárať len tak, ako sa im zachce. Sami si môžeme korigovať, ktorá myšlienka bude tá, ktorej dovolíme, aby vplývala na naše vnútorné prežívanie a vyvolávala v nás určité emócie.

Nie vždy máme práve náladu, aby sme prežívali radostné a pozitívne chvíle. Sami si vedome vyhľadávame prostredie, ktoré nás udržiava v melancholickej a smutnej nálade. Možno sa nám momentálne nechce tešiť a radovať sa, pretože sme prežili bolestivé, či menej príjemné obdobie. Je to úplne v poriadku.

Aj smútok je stav vedomia, ktorý nás v živote veľmi veľa naučí a posilní.

Určite má svoju dôležitú a opodstatnenú rolu. Jedno si však musíme uvedomiť, že dlhodobý smútok môže prerásť do chronického smútku, či depresie a to je stav, ktorý už nie je zdraviu prospešný. Vždy treba mať na zreteli, že sami sme strojcom zmeny svojich nálad. Ak si uvedomíme, že smútok vieme postupne nahradiť radosťou zo života, nemusíme sa obávať, že v smútku ostaneme veľmi dlhé obdobie.

Sila našich myšlienok ovplyvňuje naše vnútorné prežívanie. Naučiť sa vedome prepínať myšlienkové pochody, nám uľahčí množstvo trápenia v našom živote. Uvedomiť si a prevziať kontrolu nad vlastnými myšlienkami, nám pomôže pridávať si, prípadne odoberať vlastnú životnú energiu. Niekto má tendenciu sám seba ničiť a odoberať si pozitívnu energiu. Toto nastavenie je podmienené prežitím menej príjemných zážitkov, geneticky, či silným vplyvom prostredia a prijímaných informácii. Ak si to dotknutý človek začne uvedomovať, až vtedy s tým môže začať pracovať. Nedá sa zmeniť niečo, o čom nevieme. Najprv si musíme uvedomiť, že niečo v našom vnútornom nastavení nie je tak, ako by malo byť. Možno to čiastočne cítime, ale nevieme to presne identifikovať. Práve pomenovaním konkrétneho problému, môžeme s problémom začať pracovať a odstrániť ho.

Iba ak sami seba presvedčíme o tom, že potrebujeme zmenu vo vlastnom prežívaní, až vtedy s tým niečo urobíme. Sila myšlienky, ktorú sami sebe vyšleme, musí byť tak reálna a nabitá motivačnou energiou na akciu, že nás ihneď naštartuje k zmene myslenia, prežívania, správania a konania.

Naučiť sa využívať silu a moc z jednotlivých myšlienok nám pomôže prevziať kontrolu nad svojim vedomím, správaním a následnými reakciami. Prestaneme reagovať prchko, impulzívne a podráždene. Budeme sa vedieť krásne pohrávať s jednotlivými myšlienkami a vychutnávať si ich príjemnú energiu.

A či je pravdou, že najväčšiu silu nám dodávajú a odoberajú vlastné myšlienky?

Môžete to hneď vyskúšať. Spomeňte si na situáciu, prípadne si vytiahnite fotografie určitej situácie, ktorá bola pre vás v živote naozaj tá najkrajšia. Prežívali ste pocit radosti, lásky, vnútorného pokoja, istoty, žiadneho stresu a napätia. Poddajte sa a vychutnajte si silu týchto pozitívnych emócii, ktoré pochádzajú iba z vašich myšlienok na príjemné spomienky. Tak isto si môžete ihneď navodiť a prežiť silu a moc tých najnegatívnejších a najstresujúcejších zážitkov, ktoré vo vás vyvolávali pocity strachu, neistoty, beznádeje, obáv, silného napätia …

Ale to nie je obsahom tohto článku…

Autor: Silvia Macháčková

Prečítajte si jedinečnú e-knihu Manuál efektívneho myslenia, s pracovným zošitom,  ktorá Vás krok za krokom naučí ako môžete efektívne využívať vlastné myslenie k čomukoľvek, čo prehĺbi váš osobnostný rozvoj a zvýši kvalitu života.

Kúpiť e-knihu a bližšie info o e-knihe si môžete na: https://www.bohatstvomysle.com/e-booky/manual-efektivneho-myslenia/ .

https://www.bohatstvomysle.com/e-booky/manual-efektivneho-myslenia/

Ak vás zaujíma téma osobnostného rozvoja a práce s myslením , máte chuť na sebe pracovať, rozvíjať sa a dosahovať vlastné ciele, navštívte  náš E-SHOP s jedinečnými inšpirujúcimi elektronickými, motivačnými a relaxačnými knihami a službami na: https://www.bohatstvomysle.com/kategoria-produktu/naucne/.

Investícia do vlastného myslenia je najtrvalejšou a najosobnejšou investíciou v našom živote.

Iba zmenou svojho myslenia zmeníme to, čo zmeniť potrebujeme.

Nikto za nás nezmení nič, pokiaľ to sami nebudeme chcieť.

Prajem Vám príjemnú pohodu a relax.

Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

By |2017-03-10T19:18:18+00:009 marca, 2017|Blog|0 komentárov

Napísať komentár

Naša stránka používa súbory "cookies" pre zlepšenie vášho online zážitku. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a taktiež nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb Bohatstva Mysle. Zobraziť viac informácií. Rozumiem