Naša vnútorná sila zodpovedá spôsobu nášho myslenia

/Naša vnútorná sila zodpovedá spôsobu nášho myslenia

Toľko rôznorodých situácii zažívame a na každú jednu reagujeme ináč. Čím sme vynaliezavejší, kreatívnejší a odolnejší vo svojom myslení, tým jednoduchšie sa vieme so situáciami popasovať. Čím je naše myslenie slabšie, ustráchanejšie neflexibilné, o to viac si sami pre seba sťažujeme podmienky.

Ak si položíme otázku, ako sme silní, ako sme odolní, ako zvládame neľahké životné situácie, mali by sme sa vedieť kriticky a pravdivo ohodnotiť. Ako dlho nám trvá, kým sa dostaneme opätovne do vnútornej pohody, keď sa nám prihodí nepríjemná situácia? Ako rýchlo sa vieme vysporiadať s deficitom a strádaním v akejkoľvek životnej oblasti? Ako vieme byť silní, v tej najnáročnejšej situácii a nezosypeme sa len tak ľahko? Je toľko otázok, ktoré nám svojou odpoveďou odhalia naše silné a slabé stránky. Poukážu na to, ako sa vieme rýchlo, či pomaly dostať do pohody stavu našej mysle, čo je to najdôležitejšie k tomu, aby sme sa cítili spokojne.

Sme tak silní, ako naše najväčšie slabosti.
Sme tak silní, ako nás udrží a podrží naša myseľ.

Aj keď by nám ktokoľvek pomohol, ak naša myseľ nevie prijať pomoc, podporu, uskutočniť vnútornú zmenu, nikdy nebude silná. Životné situácie sú veľmi premenné a rôznorodé. Ak by sme v nich mali nachádzať istotu, pokoj, rovnakosť, nikdy by sme ju nenašli. Pretože každá situácia je úplne iná, ako tá predošlá, je naše myslenie nútené premýšľať ináč, ako v prvej, druhej, či tretej situácii. Pokiaľ sa nenaučíme dať mysli slobodu, flexibilitu, pestrosť a hlavne chuť premýšľať ináč, rozdielne v každej situácii, budeme sami pre seba pôsobiť ťažkopádne, nekreatívne, stagnujúco. Len ťažko sa popasujeme s akoukoľvek situáciou, keď naša myseľ nie je zvyknutá premýšľať samostatne, spolieha a opiera sa neustále o mysle druhých. To znamená, že keď druhý za nás nevymyslí, my stagnujeme.

Zapamätajte si jedno:
Ak chceme byť vnútorne silní a odolní jedinci, mali by sme si začať upevňovať a posilňovať hlavne svoje myslenie. Akékoľvek životné skúsenosti by sme mali vnímať ako nástroj na zmenu k lepšiemu. Nikdy nie k horšiemu. V akýkoľvek pre nás nepríjemných situáciách by sme mali ihneď odhaliť ich pozitívny potenciál a uchopiť ho práve tým svojim, individuálnym pohľadom.

Zamerajte sa na svoje vnímanie, svoj pohľad, intuíciu, analýzu akejkoľvek situácie. Nesiahajte hneď po tom, čo ste niekde vyčítali, zistili, niekto vám to povedal. Viac pracujte a spoliehajte sa práve na vlastné nápady, úsudok, fantáziu. Sú úplne iné, odlišné od druhých a verte, že častokrát dobré a inšpirujúce.

Naše myslenie sa nemôže stať odolným, ak na sebe nepracujeme. Pokiaľ sa poddáme prvej nepríjemnej situácii a nezačneme vedome meniť svoj zabehnutý spôsob myslenia, tak spanikárime, podľahneme nie situácii, ale svojmu mysleniu a ostaneme slabým.

Určite s nami niektoré situácie naozaj veľmi zatrasú. A niet sa čomu čudovať. Keď sa na niečo spoliehame, máme v tom našu istotu, oporu, pochopenie, podporu a odrazu to prestaneme mať, zrúti sa nám naša ilúzia, istota, prepojenie. Zámerne hovorím, že naša, pretože to, čo je na druhej strane, za to my nevieme zodpovedať. Čím viac sme s niečím, s niekým prepojení v akejkoľvek oblasti, tým viac sme závislejší a zraniteľnejší. Podliehame svojim slabostiam, slabostiam druhého, ale aj slabostiam spoločným, vzájomným. Čím s väčším počtom čohokoľvek sme previazaní a prepojení aj keď iba vnútorne, emocionálne, tým zraniteľnejšia a oslabenejšia je naša myseľ. Berieme ohľad, cítime a vnímame nielen seba, ale aj všetko, s čím sme prepojení.

Mať vnútornú silu, silu a pevnosť mysle je omnoho ľahšie za predpokladu, keď sa spoliehame na seba, svoje sily, schopnosti.

Čo však v prípade, keď sa dobrovoľne rozhodneme emocionálne spojiť či už s materiálnym, alebo ľudským? Ako neoslabiť svoju silu mysle? Veľmi dôležité je v každej oblasti svojho života vážiť si sám seba. Aj v kontexte s čímkoľvek, mať k sebe úctu. Nepodliehať nikomu a ničomu do takej miery, že sa vzdáme seba samých. Ak sa chceme vzdať seba samých je to preto, že seba si menej vážime, ako niečo druhé. Jednoducho sa obetujeme pre druhé, pre druhého a je to OK, ak je to našim rozhodnutím.

Disponovať skutočnou silou svojho myslenia môžeme naozaj iba vtedy, keď nepodliehame svojim emóciám, myšlienkam, situáciám a čomukoľvek, čo nás odrádza od vyrovnanosti, vnútorného pokoja, pohody. Silní môžeme byť vtedy, keď sa nenecháme strhnúť žiadnym dianím, okrem vedomého diania svojej mysle.  Ak sme sa dostali do nepríjemnej situácie, iba svojim myslením sa dostaneme do vnútornej pohody. A myslenie si môžeme prispôsobiť vždy podľa seba.

Aj keď je to v niektorých situáciách náročné, keď smútime, hneváme sa, stresujeme sa, obávame, či máme strach, postupne sa po pár dňoch, možno aj hodinách vieme začať dostávať do normálu. A to iba spôsobom uvedomenia si toho, čo v danej chvíli chceme, ako sa chceme cítiť a ako sa za žiadnych okolností cítiť nechceme. Ak si takéto kritérium pohody mysle zadefinujeme, začneme túto pohodu postupne prežívať, správať sa ňou a konať podľa nej.

Byť vnútorné silným nás naučí nepodliehať situáciám, nepodliehať emóciám, ale racionálne rozmýšľať. Nezľaknúť sa, nedržať v sebe napätie, nervozitu, strach, obavy, ale v každej situácii rozmýšľať racionálne, zodpovedne, kreatívne a hlavne s pozitívnym odkazom do následnej budúcnosti.

Naučte sa z každej nevýhody, z každej nepriaznivej situácie urobiť pre vás výhodu. Nastavte si myslenie na vzorec vnímania, ktorý začne pracovať pri vzniknutí nepriaznivej situácie. Nezľaknete sa, nespanikárite, ale hneď si uvedomíte, že máte nachádzať v danej situácii svetielko, vieru, nádej, nápad, myšlienku, novú víziu. Čokoľvek, čo negatívne a slabé myslenie urobí silnejším, nápaditejším a ešte viac odolnejším. Uvedomte si vlastnú smrteľnosť a deň, v ktorom budete na všetky situácie iba spomínať. Skúste si počas života tento zatiaľ pomyslený deň spríjemňovať odvážnymi, nebojácnymi a kreatívnymi skutkami, na ktoré budete v posledný deň spomínať.

Byť silným v myslení je nebáť sa posledného dňa svojho života. Nebáť sa žiadnej situácie, ktorá je vždy iba čiastočná a v čase pominuteľná.

Čo dodať na záver?
Jednoducho byť silným v myslení je nebáť sa sám seba, svojich myšlienok, presvedčení, úvah, názorov, situácii, ľudí.

Autor: PhDr. Silvia Macháčková

POZRIEŤ SI VIDEO

Ak vás zaujíma téma osobnostného rozvoja a práce s myslením , máte chuť na sebe pracovať, rozvíjať sa a posúvať hranice vlastného prežívania, správania sa, zvládania náročných situácii  a dosahovania svojich cieľov, navštívte  náš E-SHOP s jedinečnými inšpirujúcimi elektronickými, motivačnými a relaxačnými knihami a službami na: https://www.bohatstvomysle.com/kategoria-produktu/naucne/.

Prajem Vám príjemnú pohodu a relax.

Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

By |2020-06-17T14:24:35+00:00jún 17th, 2020|Blog|0 komentárov

Napísať komentár

Naša stránka používa súbory "cookies" pre zlepšenie vášho online zážitku. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a taktiež nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb Bohatstva Mysle. Zobraziť viac informácií. Rozumiem