Nie vždy je všetko tak, ako by sme chceli, ale tak, ako to má byť

/Nie vždy je všetko tak, ako by sme chceli, ale tak, ako to má byť

Je úplne v poriadku, ak naše plány nadobudnú trochu odlišný rozmer. Je prirodzené, že počas našej životnej cesty budeme prechádzať rôznymi bočnými cestami, ktoré sme nemali v pláne prechádzať. Deje sa to naozaj každému z nás, že náš jasne stanovený cieľ sa v priebehu jeho realizácie začne meniť, naberať trochu odlišnú podobu, prípadne z prvotného cieľa vznikne iný, nový cieľ a ten pôvodný odíde dostratena.

Všetko, čo sa mení je úplne prirodzené.

Zmena vo všetkom je dôležitá a pre vývoj prirodzená. Azda neexistuje niečo, o čom by sme mohli povedať, že je to nemenné. To iba my máme problém prispôsobovať sa neustálym zmenám. Žijeme v slobodnom myslení, konaní, kde sa jednoznačné istoty vytrácajú. Musíme si zvyknúť pracovať s neistotou, menlivosťou, nestálosťou. Možno je to pre niekoho náročné, pretože neistotu, premenlivosť, nestálosť nevieme uchopiť spôsobom, ktorý by mal dlhšie trvanie. Sme prinútení stále sa prispôsobovať novému, inému, možno len o nepatrný kúsok.

Aj keď nevychádza všetko tak, ako chceme, je to v poriadku.

Zapamätajte si, že všetko, čo sa deje je vo svojej podstate prirodzené. Či je to pre nás príjemné, či nepríjemné. Problém je výlučne v našom prežívaní, prijímaní a spracovávaní stále nových a iných informácii. Jednoducho naša myseľ nemá čas na oddych, pretože stále niečo vníma, prijíma, posudzuje, analyzuje. Čo tak sa naučiť prijať spôsobom myslenia fakt, že všetko je premenné, nič nie je isté a rovnaké. Ak naučíme svoje myslenie novému vzorcu myslenia, na ktorý možno nebolo zvyknuté, iba tak si uľahčíme hodiny rozmýšľania, nachádzania správnych odpovedí, či analýz o tom, prečo sa niečo udialo tak, niečo ináč.

Nastavte si myslenie na určitý spôsob neistoty, nestálosti vo všetkom. Nefixujte sa na jedno, neviažte sa na niečo, ale vnímajte všetko a všetkých okolo vás, ako niečo premenné, nestále, vyvíjajúce sa. Berte túto zmenu ako niečo prirodzené, čo sa nedá zastaviť. Nezastavíte to ani svojim myslením. Iba sa zbytočne trápite tým, keď niečo nevyjde tak, ako ste to chceli a ako ste si to plánovali.

Život je zmena a zmena je život. Život je pohyb a všetko je v pohybe.

Nedržte niečo silno v zovretí. V podstate nie sme vlastníkmi nikoho a ničoho. Ešte aj naše fyzické telo sa mení každým okamihom, bez toho, že my niečo robíme. Naučte sa ku všetkému pristupovať s úctou a rešpektom ako k niečomu, čo je tu iba určitý čas. Nie naveky, nie v rovnakej podobe, nie v rovnakom čase. Nahliadajte na zmeny ako na niečo nevyhnutné, čo sa jednoducho muselo udiať. Nesúďte, nevnášajte do zmien vlastné negatívne pocity. Iba prijímajte, uvedomujte si, konajte ďalej, ináč, racionálne a zmysluplne.

Čím viac chceme svoju myseľ k niečomu, či niekomu pripútať, zastabilizovať, tým dokonalejšie to pred nami uniká. Spriateľte sa s akoukoľvek zmenou, iba tak sa budete cítiť vnútorne slobodnými.

Autor: PhDr. Silvia Macháčková

Jedinečná e-kniha, kniha 365 Pohodových dní, Vám prináša na každý deň v roku motivujúce články, na základe ktorých sa môžete naučiť pracovať s vlastnou mysľou a prežívaním spôsobom, ktorý vám život uľahčí, spríjemní a hlavne vám dodá vnútornú silu. Kúpiť knihu, e-knihu a bližšie info o e-knihe, knihe si môžete na: https://www.bohatstvomysle.com/e-booky/bohatstvo-mysle/.

bohatstvo mysle

Ak vás zaujíma téma osobnostného rozvoja a práce s myslením , máte chuť na sebe pracovať, rozvíjať sa a posúvať hranice vlastného prežívania, správania sa, zvládania náročných situácii  a dosahovania svojich cieľov, navštívte  náš E-SHOP s jedinečnými inšpirujúcimi elektronickými, motivačnými a relaxačnými knihami a službami na: https://www.bohatstvomysle.com/kategoria-produktu/naucne/.

Prajem Vám príjemnú pohodu a relax.

Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

By |2019-10-08T16:47:36+00:00október 8th, 2019|Blog|0 komentárov

Napísať komentár

Naša stránka používa súbory "cookies" pre zlepšenie vášho online zážitku. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a taktiež nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb Bohatstva Mysle. Zobraziť viac informácií. Rozumiem