Pustite všetko, čo chce od vás odísť

/Pustite všetko, čo chce od vás odísť
Mentálna závislosť na niečom, či niekom je veľkým zdrojom utrpenia. Zvykli sme si vo svojej prítomnosti mať a vlastniť určité veci, predmety, ľudí, či situácie. Ak ich odrazu nemáme, prípadne by sme ich pomyslene mať nemali, prepadá nás panika, strach, smútok, hnev. Naša psychika sa dostáva do stavu nekomfortu len preto, že získala na niečom podvedomú závislosť.
Malé dieťa drží v ruke hračku. Príde k nemu druhé dieťa, chce mu túto hračku zobrať. Nepýta sa ho, jednoducho vidí niečo, čo chce, podíde k dieťaťu a to, čo chce si zoberie. Dieťa, ktoré vlastnilo hračku ako prvé sa rozplače, nahnevá a začne mu trhať z ruky hračku späť. To dieťa, ktoré je viac závislé od hračky, to v súboji dlhšie vydrží. To, ktoré vyhodnotí situáciu spôsobom, že v podstate sa bez hračky zaobíde, prestane sa naťahovať po hračke a nechá ju druhému dieťaťu. Jednoducho vie, že má aj iné hračky a v danom momente sa môže zabaviť aj ináč. My dospelí, často fungujeme komplikovanejším spôsobom, ako malé deti. Obklopujeme sa hmotnými vecami, statkami, ľuďmi. Vytvárame si pravidelne opakujúce sa, rutinné situácie a snažíme si nahovoriť, aké istoty sme si okolo seba vytvorili. V momente, ak niektorá z našich vytvorených istôt chce z nejakého dôvodu opustiť náš priestor, začíname sa správať ináč.
Naša myseľ, ktorá bola doteraz zvyknutá na určité, nami vytvorené prostredie, sa má odrazu prispôsobovať novým, neznámym, neodskúšaným, či neistým veciam, ľuďom, okolnostiam. Ťažšie sa vyrovnávame a prijímame niečo nové, keď to pôvodné už dobre poznáme. Poznáme, čo nám z toho vyplýva, hrozí, či aké prínosy z toho máme. Jednoducho to, čo už poznáme je nám bližšie ako to, od čoho nevieme, čo môžeme očakávať.
Myseľ má rada komfortnú zónu, zónu istoty, pohodlia. Akýkoľvek narušiteľ, nie je vítaný.
Myseľ vyhodnocuje spôsobom: to je známe, to poznám, viem, čo môžem od toho očakávať, môžem sa preto čiastočne uvoľniť a fungovať v prijateľnom a pohodovom móde. Ak myseľ vyhodnotí, že niečo nepozná, je to pre ňu úplne nové, neznáme, vyhodnotí situáciu ako viac rizikovú, s možnými komplikáciami, neistotou, skrytými nebezpečenstvami, neúprimnosťou, manipuláciou a čímkoľvek iným, čo v žiadnom prípade v nás nevyvoláva vnútornú harmóniu. Neistota z neznámeho však môže v nás vyvolávať dobrodružstvo, adrenalín, stres, napätie, chvenie, vášeň, čo dodáva našej mysli dopamín, energiu, povzbudivé látky.
Pustite všetko, čo chce od vás odísť.
Aj keď máte strach, aj keď ste si na niečo, či niekoho zvykli, aj keď vám doteraz tak bolo dobre. Jednoducho energia odchádzajúceho nie je vhodnou energiou pre váš následný rozvoj, rozkvet, smerovanie. Čím viac a úpenlivo sa budete držať čohokoľvek odchádzajúceho, o to účinnejšie vás to bude ťahať, znehodnocovať, vláčiť po zemi, presne opačným smerom, akým by ste mali ísť. Náš smer je ísť a kráčať dopredu. Či už s ľuďmi, vecami, statkami, situáciami, ktoré majú ten istý životný smer. Ak to tak nie je, ťaháme jeden druhého na opačné smery a v konečnom dôsledku zvíťazí vždy to, čo je silnejšie, odolnejšie. Či už mentálne, situačne, fyzicky, materiálne.
Nezničte sami seba tým, že nebudete chcieť pustiť to, čo chce, prípadne musí od vás odísť. Nechajte voľne odísť energiu odchádzajúceho. Nechajte ju, nech sa rozplynie do priestoru, do ktorého sa ťahá. Tam už vy nepatríte. Vy patríte k inej energii, k iným situáciám, ľuďom, veciam.
Ak chce niečo od nás odísť, má na to dôvod. Dôvodov môže by v každej oblasti naozaj veľmi veľa. Niekedy sú tieto dôvody pre nás jasné hneď, niekedy až neskôr. To však nie je naša starosť, naša obava, náš problém. Jednoducho ak niečo chce od nás odísť, odchádza to preto, že sa tak rozhodlo. A to je hlavný dôvod, ktorý žiaľ, aj keď je to pre nás niekedy nepochopiteľné, mali by sme ho vedieť prijať, akceptovať a odchádzajúce pustiť z nášho zovretia.
Čím úpenlivejšie niečo držíme, tým silnejšie budeme pociťovať dopad zo straty.
Použite techniku otvorených dverí. Dokorán vyvetrajte, otvorte pomyslené dvere a srdečne odprevaďte a rozlúčte sa s tým, čo chce od vás odísť. Vnímajte to tak, že všetko na svete má svoj vlastný život, cyklus, etapy, ktoré sú odlišné od tých vašich. Povoľte zovretie a nechajte to, čo držíte dýchať. Povoľte svoj tlak, silu, zvyk. Ak niečo a niekto má byť vo vašom živote, určite sa doň vráti, alebo tam bude bez toho, aby sa niekedy, niekam uberal. Či už v reáli, alebo v mysli.
Stratu čohokoľvek vnímame ako zradu, opustenie, nepríjemnú situáciu. Čokoľvek, čo stratíme, opustí nás, zničí sa nám to, vnímame negatívnymi emóciami. Sme smutní, sklamaní, nahnevaní, pochybovační, zneistení. Častokrát nie preto, že nás niečo opustilo, ale len preto, že sme si boli tým veľmi istí. Počítali sme s tým, že to máme a odrazu sme bez toho ostali. Siahlo sa nám na naše istoty.
Je naozaj veľmi dôležité svoju myseľ naučiť k tomu, aby si nenavykala a nebrala ako samozrejmosť v podstate nič, z vonkajšieho prostredia. Jedinou istotou pre seba, sme každý sám za seba. To ostatné je pre nás v čase aj priestore neustále pohybujúce a meniace sa. Nikto a nič nám nemôže poskytnúť väčšiu vnútornú istotu, ako naša vlastná myseľ. Práve každý sám za seba sa môže aj musí zaručiť. Každý sám za seba si zodpovedá za všetko, čo v živote robí. Nezodpovedáme za správanie a konanie druhých, iba za to svoje.
Preto, ak sa raz niekto a niečo rozhodne zmeniť smer pohybu, energie, nie je našou úlohou mu v tom brániť. Čím viac sa o to budeme snažiť, tým väčšie napätie, tlak, odpor vyvíjame. Bude len otázkou času, keď tento tlak vytvorí explóziu a opustenie bude mať hlavne pre nás, ďaleko bolestivejšie následky. Nie zo samotnej podstaty opustenia, ale zo sily nášho návyku na niečo, či niekoho.
Naučte sa s láskou a porozumením pustiť všetko, čo chce od vás odísť. Doprajte všetkému svoju voľnosť, energiu, prúdenie. Nezaduste čokoľvek svojou prílišnou náklonnosťou a zovretím len preto, že vám to tak vyhovuje, alebo ste si na to zvykli.
Pustite zovretie a pozorujte, či to, o čom ste si mysleli, že patrí do vášho života, vo vašom živote naďalej ostane. Nie vašim násilím, ale vlastnou slobodnou voľbou. Ak to tam ostane, je to pre vás to najsprávnejšie.
Autor: PhDr. Silvia Macháčková
POZRIEŤ SI VIDEO

Ak vás zaujíma téma osobnostného rozvoja a práce s myslením , máte chuť na sebe pracovať, rozvíjať sa a posúvať hranice vlastného prežívania, správania sa, zvládania náročných situácii  a dosahovania svojich cieľov, navštívte  náš E-SHOP s jedinečnými inšpirujúcimi elektronickými, motivačnými a relaxačnými knihami a službami na: https://www.bohatstvomysle.com/kategoria-produktu/naucne/.

 

Prajem Vám príjemnú pohodu a relax.

Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

By |2020-05-28T14:25:30+00:00máj 28th, 2020|Blog|0 komentárov

Napísať komentár

Naša stránka používa súbory "cookies" pre zlepšenie vášho online zážitku. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a taktiež nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb Bohatstva Mysle. Zobraziť viac informácií. Rozumiem