V čom spočíva sila človeka?

/V čom spočíva sila človeka?
Sme tak silní, ako vieme odpúšťať. Sme tak vyspelí, ako vieme akceptovať druhých. Sme tak ľudskí, ako vieme cítiť a prejaviť svoje emócie.
Ak nevieme odpúšťať, ak držíme v sebe hnev, negatívne emócie, nikdy neobjavíme v sebe skutočnú silu. Pokiaľ nad nami víťazí negatívny pocit, zviazanosť a spätosť s niečím, čo nás trápi, vnútorne oslabuje len preto, že sa toho nevieme zbaviť, naša sila sa stráca. Každý nevyrovnaný podnet, ktorý je súčasťou našej mysle je zároveň narušiteľom našej vnútornej sily. Môžeme si nahovárať čokoľvek, pokiaľ nevieme odpúšťať, prijímať všetky situácie a čo najprijateľnejšie sa s nimi zmierovať, dovtedy nad nami bude víťaziť hnev, ťažoba, stres, strach. Týmito faktormi sa stávame vnútorne slabými a malými. Ničíme seba, svoju psychiku, rozhneváme si ešte viac okolie a v konečnom dôsledku sa sami, svojim hnevom pohltíme.
Byť silným, znamená vedieť odpúšťať. Byť silným, znamená vedieť podať, ale aj prijať pomocnú ruku vtedy, keď nás niekto o to žiada, aj v situácii, keď by sme boli na dotyčnú osobu nahnevaní. Byť silným znamená uvedomiť si a nehanbiť sa za svoje slabé stránky. Byť silným znamená mať vždy čistú a jasnú myseľ. Nesústreďovať sa a nedržať v mysli bolesť, hnev, zármutok voči druhým, ani voči sebe, či situácii.
Ľahko sa nám dá byť vnútorne silným človekom v situáciách, v ktorých sa nám všetko darí a vychádza podľa našich predstáv. Skutočne silnými sme práve v tých najťažších situáciách. Vtedy, keď sú okolnosti pre nás nepríjemné, rania nás, naše srdce, myseľ, telo a napriek tomu, dokážeme odpustiť, prijať situáciu a ísť s čo najväčšou pokorou a šťastím ďalej.
Nesústreďujte sa na to nepríjemné. Sústreďte svoju myseľ vždy na dobro, lásku, vieru, pokoru. Držte sa tých najzákladnejších parametrov, ktoré určujú vnútorné rozpoloženie človeka.
Ak sa chcete cítiť naozaj príjemne, nemôžete v sebe držať hnev, bolesť, neodpustenie. Nemôžete sa cítiť pokojne, keď je vaša myseľ sústredená na nepokoj. Aj keď vás niečo nahnevá, je to váš hnev. Vaša vnútorná emócia, ktorá vychádza z vášho neprijatia, neakceptovania a nezmierenia sa s určitou situáciou. Zapamätajte si, že jediným bezbolestným a pohodovým riešením, aby ste sa v akejkoľvek náročnej chvíli cítili príjemne, je vedieť si tento stav navodiť. Navodiť si príjemnosť a pohodu tým, že prijmete situáciu presne tak, ako sa udiala. Prestanete si sami stavať múr medzi situáciou, človekom a vami.
Pokiaľ vkladáte akúkoľvek negatívnu emóciu do čohokoľvek, strácate na svojej sile. Oslabujete svoju psychiku a dostávate sa do nepohody. Pritom stačí naozaj tak málo a vy môžete byť v pohode. Mnoho ľudí  používa fyzickú silu ako obraz vnútornej sily človeka. Nemá to s tým nič spoločného. Fyzická sila je relatívna a pominuteľná a nezaručuje vnútorný pokoj, pohodu a vysporiadanie sa s akoukoľvek životnou situáciou. Fyzická sila predstavuje vonkajšiu krásu, sviežosť, zdravosť, mladosť, ale nie vnútornú silu, odvahu, spokojnosť, vyrovnanosť. Je na každom z nás, akou silou disponujeme. Samozrejme, že ideál je zachovanie si rovnováhy medzi fyzickou a psychickou silou.
Buďte silnou osobnosťou. Naučte sa nebáť sa hovoriť o svojich slabostiach, pocitoch. Nehanbite sa plakať a smiať vtedy, keď to vaša psychika potrebuje. Naučte sa prijímať a akceptovať druhých, ich slobodné rozhodnutia a nevzťahujte si ich rozhodnutia, pre vás nepochopiteľné na seba, svoje plecia. Vy nemôžete za to, že druhý ináč vníma, prežíva a potrebuje pre svoje dobro, komfort, spokojnosť iné, ako vy. Je to úplne prirodzené a neznamená to, že sa máme na druhého hnevať. Ukážte práve vašu slobodu a veľkorysosť v tom, že sa budete tešiť spolu s druhými, aj keď vy možno nemáte na to žiaden dôvod. Presvečte sa, či viete svojou vnútornou silou podvihnúť váš hnev, smútok, neodpustenie a odhodiť ho preč.
Nie je umením dvihnúť ťažký náklad, keď nevieme odstrániť zo svojej mysle jednu krivdu.
Udržiavajte si svoju vnútornú silu tým, že sa naučíte odhodiť čo najďalej všetky krivdy, ublíženia, zrady, straty. Buďte silní čistou, úprimnou a prirodzenou silou. Silou mysle, veľkosti vašich odpustení a múdrosti akceptovať každého a všetko, okolo vás. Zamyslite sa sami nad sebou, čo vás v danom momente trápi. Čo zožiera vašu myseľ? Ktoré myšlienky vám nedoprajú vnútorný pokoj? A ako to, čo vás požiera súvisí s vami a s tým, čo sa vám odohráva v mysli? Nie je to náhodu len vaša tvrdohlavosť, nepoddajnosť, neprispôsobilosť, veľké ego a zarytosť nevedieť odpustiť, prijať, či brať situáciu takú, aká je, aká sa udiala? Pravdivo si odpovedzte, a nehádžte vinu na iných, či iné okolnosti. Pocit krivdy sa odohráva vo vašej mysli. Nie v mysli druhých, či vonkajších okolnostiach. Ak sa budete sami seba pýtať, ako ste vnútorné silní, odpovedzte si podľa toho, čo všetko vás v mysli ťaží a trápi. Čím viac toho tam je, tým je vaša sila ohrozenejšia, slabšia, zraniteľnejšia.
Ak je vaša myseľ v každej situácii a voči každému človeku čistá, jasná, vysporiadaná, vaša sila je obrovská.
Vašou silou disponujete iba vy ak nie je energeticky cez negatívne emócie pripútaná k nikomu a k ničomu. Ak chcete vašu vnútornú silu znásobiť, vyšlite akékoľvek pozitívne emócie, energiu a myšlienky smerom k druhým. Začnite rozosievať vôkol vás hlavne dobré skutky, príjemné činy a milé slová. Tým sa vaša sila znásobí a rozšíri do okolia, čo pre vás bude znamenať okamžitý príjemný pocit a pozitívna spätná väzba.
Takže, čo dodať na záver?
V čom spočíva skutočná sila človeka?
V skromnosti, pokore, v odpúšťaní, v striedmosti, vo vnútornej vyrovnanosti, v pokoji, v šťastí zo života sám pre seba, pre najbližších, blízkych a tých, ktorých denne stretávame. Ak toto všetko v sebe máme, následne to šírime do okolia. Niet väčšej ľudskej a mentálnej sily, ako byť dobrým a vnútorne vysporiadaným človekom.
Autor: PhDr. Silvia Macháčková
POZRIEŤ SI VIDEO

Ak vás zaujíma téma osobnostného rozvoja a práce s myslením , máte chuť na sebe pracovať, rozvíjať sa a posúvať hranice vlastného prežívania, správania sa, zvládania náročných situácii a dosahovania svojich cieľov, navštívte  náš E-SHOP s jedinečnými inšpirujúcimi elektronickými, motivačnými a relaxačnými knihami a službami na: https://www.bohatstvomysle.com/kategoria-produktu/naucne/.

Prajem Vám príjemnú pohodu a relax.

Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

By |2020-05-29T12:02:44+00:00máj 29th, 2020|Blog|0 komentárov

Napísať komentár

Naša stránka používa súbory "cookies" pre zlepšenie vášho online zážitku. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a taktiež nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb Bohatstva Mysle. Zobraziť viac informácií. Rozumiem