Všetko v našich životoch je presne tak, ako má byť

/Všetko v našich životoch je presne tak, ako má byť

Nad čím sa trápi vaša myseľ? Disponujete pocitom, že v živote sa vám dejú nespravodlivé situácie? Alebo vnímate a prijímate všetky situácie s pokojným a vyrovnaným myslením?

Naše životy sú absolútnou dokonalou súhrou komplexnosti nášho bytia.

Ak sa sťažujeme na nepriazeň osudu, mali by sme sa v prvom rade pýtať, prečo sa nám deje to, čo sa nám deje. Neexistuje dianie, bez príčiny. Ak pozorujeme život vo svojej komplexnosti, nevynímajúc našu jedinečnosť, môžeme pozorovať dokonalú súhru všetkého so všetkým. Nič neexistuje a nedeje sa iba samo o sebe. Všetko so všetkým súvisí, má svoju príčinu, prvotný zrod, zámer, cyklus a ukončenie.  Netreba sa hnevať na vzniknutú situáciu. Treba v nej nachádzať hlbší význam a zmysel pre náš celoživotný rozvoj.

Iba ak pochopíme, prečo sa nám deje v našich životoch to, čo sa nám deje, posunieme sa o krok ďalej.

Práve zvládnutie a vysporiadanie sa so všetkým, čo nám život postavil do cesty je našou povinnosťou a životným zámerom. Môžeme sa akokoľvek sťažovať a protestovať, sú situácie, ktoré sa nám jednoducho museli udiať so zámerom, aby sme sa zastavili a mohli sa hlbšie zamyslieť nad tým, čomu nás chce život naučiť a kam nás chce posunúť. Prijímať iba to dobré, pekné, pozitívne a hnevať sa na to menej príjemné, kritické a náročné by bolo veľmi egoistické. Neustále od života brať, nemeniť sa a osobnostne ostať stáť na jednom mieste, by asi nebolo fér voči sile a rozmanitosti životnej energie.

Akákoľvek energia by mala byť vyvážená. Ak by prevažovalo v našich životoch iba to príjemné a pozitívne, život by nemal hlbší zmysel.

Všetko v našich životoch je presne tak, ako má byť. A čím skôr to pochopíme a začneme na náš život nazerať cez priazeň všetkých situácii, ktoré sa nám dejú, odhodíme zo svojej mysle obrovský balvan, ktorý je tam usídlený úplne zbytočne. Ak sa zamyslíme spätne nad všetkým, čo sa nám v živote udialo, nájdeme v každej situácii hlbší zmysel, ktorý sme v danom momente nevnímali. Možnože nám chýba iba vnútorná pokora voči životu, ktorý nám ponúka všetky svoje krásy, ale aj nedostatky. Asi by nebolo na škodu zamyslieť sa každý z nás sám nad sebou, akú úctu máme k sebe, k životu, svojim blízkym a k celému okoliu.

Neexistujú náhody, existujú presné príčiny a súvislosti, ktoré často nechceme vidieť.

Ak zasejeme semienko, niečo nám z neho vyklíči. To niečo ovplyvní celý rad iného, to iné ovplyvní ďalšie a ďalšie. Jednoducho všetko so všetkým je prepojené a to, čo sa pohne vpredu, pocítia aj tí, čo stoja vzadu. Čo je však veľmi dôležité je prvotný moment, v ktorom sa môže každý z nás slobodne rozhodnúť, aké semienko zaseje. Práve slobodná voľba pri našom rozhodovaní je príčinou mnoho následných problémov. Nevieme sa správne rozhodnúť, prispôsobujeme sa druhým, berieme prílišný ohľad na druhých, či okolnosti, necháme sa manipulovať a v konečnom dôsledku zasejeme to, čo sme nechceli. Časom na to zabudneme a keď pocítime dôsledok toho, čo sme zasiali, čiže skutok, ktorý sme kedysi vykonali, ostaneme ukrivdení, čo sa nám stalo.

Verím tomu, že nikdy sa nič nedeje bez príčiny. Je však veľmi dôležité túto príčinu odhaliť. Iba tak môžeme následne zmeniť, napraviť, či zmierniť škody a dopad toho, čo sa udialo. Zobrať si z každej situácie to prínosné, pozitívne a nikdy viac nerobiť niečo len preto, že si to okolnosti vyžadovali. Ak potrebujeme zmeniť svoju realitu, posunúť sa do vyššieho životného levelu, musíme najprv zmeniť svoje myslenie. Svoj individuálny prístup. Nie je možné hneď meniť druhých, okolie, všetko, čo sme si doposiaľ vytvorili. Je však veľmi dôležité začať meniť svoj spôsob myslenia.

Tým, že začneme ináč premýšľať, premýšľať novým spôsobom a hlavne takým, ktorý je pre nás zmysluplný, začne sa meniť náš náhľad, naše vnímanie, prežívanie, správanie. S novým myslením začneme postupne vykonávať nové, iné skutky, činy, kroky. Také, ktoré sú premyslené, nami prijateľné a odsúhlasené. Nie také, do ktorých sme sa nechali pre niečo dotlačiť. Následným zmeneným myslením, konaním sa začne pretvárať naša aktuálna realita. Začneme sa ináč cítiť, ináč vidieť, prijímať a vyhodnocovať informácie. Všetko budeme robiť spôsobom nám blízkym a totožným práve s našim premýšľaním. Ak sa nám potom udeje akákoľvek situácia, hneď pochopíme jej skutočný význam a pozitívny prínos pre vlastný život. Nebudeme vnímať situácie ako škodlivé, či ubližujúce, ale ako rozvíjajúce a obohacujúce náš osobnostný rozvoj.

Nastavte si myslenie na prijímanie každej situácie ako dôležitej k tomu, aby ste sa posunuli ďalej, aby ste videli to, čo ste si doposiaľ nevšimli, neuvedomili a aby ste sa mohli posunúť novým smerom, ktorým vám situácia určila výhybku. Určite je to pre vaše dobro, pre pochopenie skutočného zmyslu a podstaty práve vášho života.

A nikdy sa neporovnávajte s druhými, že vám sa stala krivda. Vždy urobte všetko tak, ako to chcete a je to možné vo vašich silách. Potom už len s porozumením prijmite to, čo vám život z danej úrody vykreoval. Je to presne to, čo to malo byť. Ináč by to tak nebolo.

Ak sa však zastavíme a odhalíme skutočnú príčinu a význam toho, čo sa nám deje a prečo sa nám to deje, až potom sa posunieme vpred a pochopíme, že všetko je presne tak, ako má byť.

Autor: PhDr. Silvia Macháčková

POZRIEŤ SI VIDEO

Ak vás zaujíma téma osobnostného rozvoja a práce s myslením , máte chuť na sebe pracovať, rozvíjať sa a posúvať hranice vlastného prežívania, správania sa, zvládania náročných situácii  a dosahovania svojich cieľov, navštívte  náš E-SHOP s jedinečnými inšpirujúcimi elektronickými, motivačnými a relaxačnými knihami a službami na: https://www.bohatstvomysle.com/kategoria-produktu/naucne/.

Prajem Vám príjemnú pohodu a relax.

Silvia Macháčková

www.bohatstvomysle.com

By |2020-06-16T17:42:45+00:00jún 16th, 2020|Blog|0 komentárov

Napísať komentár

Naša stránka používa súbory "cookies" pre zlepšenie vášho online zážitku. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a taktiež nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb Bohatstva Mysle. Zobraziť viac informácií. Rozumiem